Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1975 (België)

Date :
20-10-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751020-5
Role number :

Summary :

Onwettelijk is de beslissing dat de strafvordering wegens een door verloop van drie jaar verjarend wanbedrijf door verjaring vervallen is, wanneer zij gewezen is minder dan drie jaar na het wanbedrijf en dit niet werd gecontraventionaliseerd. ( Art. 21 wet van 17 april 1878. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.