Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1978 (België)

Date :
20-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781020-5
Role number :

Summary :

Wanneer het huwelijkscontract van onder het stelsel van scheiding van goederen gehuwde echtgenoten bepaalt dat de goederen die op naam van beide echtgenoten staan, behoudens tegenbewijs, beschouwd worden als voor de helft toe behorende aan elke echtgenoot, kan de feitenrechter wettig beslissen dat de omstandigheid, dat de echtgenote geen eigen inkomen genoot niet zodanig tegenbewijs oplevert, omdat de echtgenoot zijn vrouw heeft willen vergelden voor haar huishoudelijk werk en voor de kosten die hij aldus heeft kunnen besparen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.