Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1971 (België)

Date :
20-09-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710920-6
Role number :

Summary

De correctionele rechtbank of de politierechtbank waarvoor een strafbaar feit is gebracht, is verplicht hieraan zijn wettelijke omschrijving te geven.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.