Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1978 (België)

Date :
20-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780920-11
Role number :

Summary :

Wanneer het cassatieberoep tegen een in het Duits gewezen strafrechtelijke beslissing in dezelfde taal is opgemaakt, stelt de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, bij beschikking, de taal vast waarin de rechtspleging voor het Hof vanaf de terechtzetting zal worden voortgezet <1>. (Art. 27bis wet 15 juni 1935).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.