Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1978 (België)

Date :
20-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780920-6
Role number :

Summary :

Wanneer, op de voorziening van de Procureur-Generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., de veroordeling van de beklaagde vernietigd wordt, strekt die vernietiging zich uit tot het beschikkende gedeelte van het vonnis waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij is veroordeeld <2>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.