Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1978 (België)

Date :
20-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780920-8
Role number :

Summary :

De verjaring van de strafvordering brengt geen verjaring mee van de te bekwamer tijd ingestelde burgerlijke rechtsvordering <1>. (Art. 26 wet 17 april 1878).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.