Hof van Cassatie: Arrest van 21 Februari 1969 (België)

Date :
21-02-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690221-1
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk, bij gebreke van belang is de voorziening gericht tegen een partij, wanneer geen enkel middel strekt tot vernietiging van het beschikkend gedeelte van het arrest dat deze partij aanbelangt en noch de vernietiging van het arrest, noch het later onderzoek van de zaak voor het hof op verwijzing van aard zijn de rechtsverhoudingen tussen deze partij en de andere betrokken partijen te beïnvloeden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.