Hof van Cassatie: Arrest van 21 November 1972 (België)

Date :
21-11-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721121-1
Role number :

Summary :

Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beschikking van de raadkamer tot internering van de beklaagde bevestigt, door enkel het hoger beroep ontvankelijk, doch niet gegrond te verklaren. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.