Hof van Cassatie: Arrest van 21 Oktober 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
21-10-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661021-1
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

De bepalingen van de gecoördineerde wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, die de regelen invoeren waarnaar de vergoedingen verschuldigd aan de getroffenen of aan hun rechtsopvolgers vastgesteld worden, zijn bepalingen van openbare orde.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.