Hof van Cassatie: Arrest van 21 Oktober 1974 (België)

Date :
21-10-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741021-9
Role number :

Summary :

De rechtsmacht van de strafrechter is uitgeput door een vonnis op tegenspraak dat, na de eindbeslissing op de strafvordering, de beklaagde veroordeelt om aan de burgerlijke partij het door haar gevorderde bedrag te betalen. Tegen dit vonnis kan dus onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld, zelfs indien de rechter de veroordeling als een voorlopige beslissing kwalificeert. (Art. 416 Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.