Hof van Cassatie: Arrest van 21 September 1970 (België)

Date :
21-09-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700921-7
Role number :

Summary

Buiten het geval, voorzien in artikel 40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van regelmatige afstand of van cassatieberoep tegen een arrest van verwijzing naar het hof van assisen, kan in strafzaken een partij zich geen tweede maal in cassatie voorzien tegen één en dezelfde beslissing. (Wetboek van strafvordering, art. 438.)

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.