Hof van Cassatie: Arrest van 21 September 1973 (België)

Date :
21-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730921-3
Role number :

Summary :

De rechter in hoger beroep, die de eigen redenen vermeldt waarop hij steunt om de beslissing van de eerste rechter te bevestigen, neemt het beschikkende gedeelte ervan over, maar niet de redenen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.