Hof van Cassatie: Arrest van 22 Februari 1979 (België). RG 85/71162

Date :
22-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790222-3
Role number :
85/71162

Summary :

Wanneer het proces-verbaal van schatting van de schade aan een voertuig aangericht een dubbele raming voorziet, door de eigenaar van het voertuig aanvaard, en de tweede schatting de gevallen betreft "waarin er niet hersteld wordt bij de hersteller-mandataris", dan is deze onder meer toepasselijk op het geval waarbij de eigenaar het voertuig verkoopt zonder tot de herstelling te laten overgaan. De minderwaarde van het voertuig is in dat geval bepaald door het bedrag van de tweede schatting.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.