Hof van Cassatie: Arrest van 22 Januari 1973 (België)

Date :
22-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730122-6
Role number :

Summary :

Wordt een vonnis vernietigd, wegens de onwettelijkheid van de beslissing waarbij aan de veroordeelde uitstel wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van de volledige straf of van een gedeelte ervan, dan geldt de cassatie voor geheel de veroordeling. ( Impliciete oplossing. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.