Hof van Cassatie: Arrest van 22 Juli 1981 (België). RG 1827

Date :
22-07-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810722-6
Role number :
1827

Summary :

Het door de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering uitgebrachte advies inzake uitlevering is geen beslissing waartegen cassatieberoep openstaat <1>. (Art. 3 wet van 15 maart 1874; art. 609 Ger.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.