Hof van Cassatie: Arrest van 22 Juni 1970 (België)

Date :
22-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700622-8
Role number :

Summary :

Vóór de eindbeslissing is in haar geheel niet ontvankelijk de voorziening tegen een arrest dat, zonder uitspraak te doen over een betwisting inzake bevoegdheid, eensdeels de beklaagde ertoe veroordeelt aan het slachtoffer een definitief vastgestelde vergoeding en een provisionele vergoeding te betalen, voor het overige een onderzoeksmaatregel beveelt, anderdeels de beklaagde ertoe veroordeelt aan de werkgever van het slachtoffer een definitief vastgesteld bedrag te betalen, aan de werkgever akte verleent van de raming zijner rechtsvordering en zegt dat hij ter verdere behandeling van de zaak andere bedragen mag vorderen. ( Wetb. van strafv., art. 416. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.