Hof van Cassatie: Arrest van 22 November 1968 (België)

Date :
22-11-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19681122-1
Role number :

Summary :

De betekende uitgifte of het betekend afschrift van de bestreden beslissing, die de eiser op straffe van nietigheid bij het verzoekschrift tot cassatie in burgerlijke zaken moet voegen, is het letterlijk afschrift van de beslissing dat, werd afgeleverd door de griffier die deze bewaart; het moet het Hof in de mogelijkheid stellen na te gaan of deze beslissing werd getekend door de voorzitter van het rechtscollege dat ze heeft gewezen. (Wet van 25 februari 1925, art. 10, 1°.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.