Hof van Cassatie: Arrest van 22 November 1978 (België)

Date :
22-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781122-5
Role number :

Summary :

De beslissing waarin het verzet, wegens niet-verschijning, ongedaan wordt verklaard, behoeft niet te antwoorden op de in de akte van verzet aangevoerde middelen; om regelmatig te zijn gemotiveerd is het voldoende dat die beslissing vaststelt dat de verzetdoende partij niet is verschenen <3>. (Artt. 188 en 208 Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.