Hof van Cassatie: Arrest van 22 Oktober 1969 (België)

Date :
22-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691022-5
Role number :

Summary :

Wanneer, nadat de raadkamer bij aanneming van verzachtende omstandigheden, de dader van een wanbedrijf naar de politierechtbank heeft verwezen, een vonnis van onbevoegdheid wordt uitgesproken, omdat na de beschikking tot verwijzing een omstandigheid is gebleken op grond waarvan het feit door de wet met een zwaardere correctionele straf wordt gestraft,onderzoekt het Hof waarbij aanhangig is een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of de constatering van de feitenrechter juist blijkt; zo ja, vernietigt het Hof de beschikking en verwijst de zaak naar dezelfde raadkamer, anders samengesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.