Hof van Cassatie: Arrest van 22 Oktober 1969 (België)

Date :
22-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691022-7
Role number :

Summary :

Niet met redenen omkleed is de beslissing die de beklaagde wegens een misdrijf veroordeelt, zonder het bestaan van alle bestanddelen ervan vast te stellen. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.