Hof van Cassatie: Arrest van 22 Oktober 1985 (België). RG 3696

Date :
22-10-1985
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19851022-2
Role number :
3696

Summary :

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een landloper ter beschikking van de Regering wordt gesteld om gedurende ten minste twee jaar en ten hoogste zeven jaar in een bedelaarsgesticht opgesloten te worden, zonder dat daarbij wordt vastgesteld dat de voorwaarden van art. 13 wet van 27 november 1891 vervuld zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.