Hof van Cassatie: Arrest van 22 September 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
22-09-1966
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660922-2
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Wanneer een voorziening in burgerlijke zaken aangenomen wordt, mogen de ten laste van de verweerder gelegde kosten niet de kosten begrijpen welke betrekking hebben op de uitgifte van de bestreden beslissing, indien de eiser deze uitgifte niet diende te lichten wegens de vroeger aan hem gedane betekening van de beslissing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.