Hof van Cassatie: Arrest van 22 September 1967 (België)

Date :
22-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670922-3
Role number :

Summary :

Wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ongeval tussen beide daders ervan gelijkmatig heeft verdeeld, strekt de vernietiging op de voorziening van één van de daders zich niet uit tot de beschikking waarbij wordt beslist dat de andere dader minstens voor de helft aansprakelijk is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.