Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1975 (België)

Date :
23-04-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750423-1
Role number :

Summary :

Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent bij het verrichten waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden is en welke zich gewoonlijk over minstens 18 dagen per jaar uitstrekt, valt onder het sociaal statuut van de zelfstandigen, wat ook het bedrag van zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige is. ( Art. 3, par. 1 en 2, K.B. nr. 38 van 27 juli 1967. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.