Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1975 (België)

Date :
23-04-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750423-6
Role number :

Summary :

Een werkloze in onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt, wanneer hij zijn bereidheid om een dienstbetrekking te aanvaarden beperkt door dit aanvaarden afhankelijk te stellen van door hem zelf bepaalde voorwaarden. ( Art. 133, lid 4, K.B. van 20 december 1963. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.