Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1969 (België)

Date :
23-06-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690623-1
Role number :

Summary :

Het vonnis dat zijn beslissing steunt op het getuigenis van een persoon, die tijdens het voorbereidend onderzoek werd gehoord, bedoelt daardoor niet noodzakelijk een op de terechtzitting ingewonnen getuigenis. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.