Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1976 (België). RG 1596

Date :
23-06-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760623-12
Role number :
1596

Summary :

Opdat er sluiting van onderneming zou zijn stelt de wet enkel twee voorwaarden: 1) stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling 2) vermindering van het aantal werknemers beneden een bepaald minimum. Het is niet vereist dat de onderneming gedurende het volledig refertekalenderjaar in activiteit is geweest.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.