Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1981 (België). RG 6761

Date :
23-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810623-1
Role number :
6761

Summary :

Wanneer de commissie tot bescherming van de maatschappij beslist over het verzoek van een inrichting tot bescherming van de maatschappij om een geïnterneerde te verwijderen, en beveelt dat deze in een andere inrichting wordt overgebracht, doet zij geen uitspraak over een verzoek tot invrijheidstelling; tegen zodanige beslissing, die louter een maatregel van uitvoering van de internering is, staat geen cassatieberoep open <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.