Hof van Cassatie: Arrest van 23 Maart 1970 (België)

Date :
23-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700323-3
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing van de Hoge Militieraad, die de wetsbepaling welke zou geschonden zijn, niet vermeldt. ( Gecoördineerde dienstplichtwetten, art. 51, alinéa alinéa 1 en 4. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.