Hof van Cassatie: Arrest van 23 Maart 1970 (België)

Date :
23-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700323-5
Role number :

Summary :

Elke verdeling van honoraria onder gelijk welke vorm is verboden onder beoefenaars van eenzelfde tak van de geneeskunst, behalve zo deze verdeling geschiedt in het raam van de organisatie van de groepsgeneeskunde en zij aan de patiënt bekend is. ( Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967, art. 18, alinéa 1. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.