Hof van Cassatie: Arrest van 23 Maart 1981 (België). RG 6030

Date :
23-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810323-11
Role number :
6030

Summary :

De bij de wet vastgestelde bijzondere vergoeding om de werknemers, die als afgevaardigden van het personeel lid zijn van de ondernemingsraad of van het veiligheidscomité, te beschermen tegen een onregelmatig ontslag is een minimum opzeggingsvergoeding; zij kan dus niet samengenoten worden met de gemeenrechtelijke opzeggingsvergoeding. (Art. 21, alinéa 7, wet van 20 sept. 1948; art. 1bis, alinéa 7, wet van 10 juni 1952.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.