Hof van Cassatie: Arrest van 23 Oktober 1973 (België)

Date :
23-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731023-6
Role number :

Summary :

Hoewel de bestuurder die het voertuig verlaat dat hij tot stilstand gebracht of gestationeerd heeft, bestuurder van dit voertuig blijft, is ook bestuurder van dit voertuig hij die het ondertussen in beweging brengt, al was het door een verkeerd gebruik. ( Artt. 2, 6., 10, lid 1, en 35 Wegverkeersreglement. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.