Hof van Cassatie: Arrest van 23 Oktober 1974 (België). RG 14684

Date :
23-10-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741023-10
Role number :
14684

Summary :

De artikelen 574, 2° en 631 lid 2 van het Gerechtelijk wetboek maken geen onderscheid tussen de rechtsvorderingen die uit het faillissement ontstaan en de rechtsvorderingen waartoe het faillissement slechts de aanleiding is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.