Hof van Cassatie: Arrest van 23 Oktober 1974 (België). RG 14684

Date :
23-10-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741023-1
Role number :
14684

Summary :

De hoedanigheid van op tegenspraak of bij verstek gewezen beslissing van de vonnissen en arresten vloeit uit hun eigen bestanddelen voort, zonder dat de gerechten welke ze uitspreken, de macht hebben het wettelijke karakter ervan te wijzigen. De partij die beweert dat de bestreden beslissing in werkelijkheid bij verstek gewezen werd, kan niet benadeeld worden door de verklaring in die beslissing dat ze geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.