Hof van Cassatie: Arrest van 23 September 1968 (België)

Date :
23-09-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680923-2
Role number :

Summary :

De deskundige die door de procureur des Konings belast werd met een informatieopdracht, en die tijdens het verhoor door het vonnisgerecht enkel verslag uitbrengt over zijn vroegere opdracht, moet enkel de eed van getuige afleggen. (Wetb. van strafv., art. 155.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.