Hof van Cassatie: Arrest van 24 Augustus 1967 (België)

Date :
24-08-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670824-8
Role number :

Summary

Is nietig de in het Frans opgestelde memorie tot staving van een in het Nederlands gewezen beslissing.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.