Hof van Cassatie: Arrest van 24 Januari 1969 (België)

Date :
24-01-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690124-2
Role number :

Summary :

De voorrang van de weggebruiker, die op de voorrangsweg rijdt, strekt zich uit tot gans de breedte van deze weg met inbegrip van de gelijkgrondse bermen. (Wegverkeersreglement van 10 december 1958, art. 16, 2°.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.