Hof van Cassatie: Arrest van 24 Juni 1971 (België)

Date :
24-06-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710624-1
Role number :

Summary

Aangezien alleen de gedaagde in hoger beroep het recht heeft om tegenberoep in te stellen, kan dit beroep geen nieuw geding opleveren.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.