Hof van Cassatie: Arrest van 24 Maart 1969 (België)

Date :
24-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690324-5
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening tegen een beslissing van de Hoge Militieraad is het middel, dat enkel betrekking heeft op de kennisgeving van de bestreden beslissing. (Dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, art. 50.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.