Hof van Cassatie: Arrest van 24 November 1969 (België)

Date :
24-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691124-2
Role number :

Summary :

De zoon en de schoondochter van een beklaagde, die door de correctionele rechtbank als getuigen worden gehoord, moeten op straffe van nietigheid de wettelijke eed afleggen. ( Wetb. van strafv., art. 155 en 156. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.