Hof van Cassatie: Arrest van 24 November 1972 (België)

Date :
24-11-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721124-1
Role number :

Summary :

Om de vergoeding voor een onteigening ten algemenen nutte vast te stellen, kan geen rekening worden gehouden met de meerwaarde van het onteigende goed wegens de onteigening zelve of de uitvoering van de werken waarvoor de onteigening is toegestaan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.