Hof van Cassatie: Arrest van 24 Oktober 1975 (België)

Date :
24-10-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751024-1
Role number :

Summary :

Verrichtingen betreffende onstoffelijke goederen kunnen geen normale verrichtingen van beheer van een privaat vermogen zijn, in de zin van artikel 67, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.