Hof van Cassatie: Arrest van 24 Oktober 1978 (België)

Date :
24-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781024-7
Role number :

Summary :

Feitelijke grondslag mist het middel dat aan de rechter verwijt op de conclusie niet te hebben geantwoord, wanneer de bestreden beslissing zulks wel heeft gedaan <3>. (Art. 97 Gw.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.