Hof van Cassatie: Arrest van 24 September 1971 (België)

Date :
24-09-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710924-1
Role number :

Summary

De bewijskracht van een deskundigenverslag wordt miskend door de beslissing die een uitlegging ervan geeft die niet strookt met de bewoordingen ervan. ( B.W., art. 1319, 1320 en 1322. )

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.