Hof van Cassatie: Arrest van 24 September 1973 (België)

Date :
24-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730924-1
Role number :

Summary :

De wettelijke bescherming van de insektenetende vogels is van toepassing op alle in de Benelux-landen in het wild levende vogelsoorten, daarin begrepen al de bestaande ondersoorten, rassen of varieteiten van deze soorten, zelfs indien deze ondersoorten, rassen of varieteiten er niet in het wild leven. ( K.B. 6 september 1971, artikel 1, ter vervanging van artikel 1 K.B. 15 september 1964 betreffende de insektenetende vogels en de vogelvangst. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.