Hof van Cassatie: Arrest van 24 September 1981 (België). RG 6293

Date :
24-09-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810924-8
Role number :
6293

Summary :

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, blijft bestaan als een natuurlijke verbintenis. (Artt. 1235 en 2219 B.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.