Hof van Cassatie: Arrest van 25 April 1979 (België)

Date :
25-04-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790425-8
Role number :

Summary :

De beslissing die zegt dat tussen misdrijven eendaadse samenloop bestaat, stelt aldus noodzakelijk de eenheid van het strafbaar feit vast.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.