Hof van Cassatie: Arrest van 25 Januari 1971 (België)

Date :
25-01-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710125-1
Role number :

Summary

De bestuurder die hetzij rechts wil afslaan om de rijbaan te verlaten hetzij links wil afslaan om de rijbaan te verlaten of zijn voertuig aan de linkerzijde van de rijbaan tot staan te brengen, en die zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt door middel van richtingslichten, moet deze aanwijzing doen ophouden zodra deze beweging is uitgevoerd. (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 25-2-b.)

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.