Hof van Cassatie: Arrest van 25 Januari 1982 (België). RG 11376

Date :
25-01-1982
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19820125-7
Role number :
11376

Summary :

Wanneer in de overeenkomst, omtrent de duur van de proeftijd, niets is bepaald in de zin van artikel 67, Ÿ 2, van de wet van 3 juli 1978, kan het arbeidshof nu niet is betwist dat de duur van de proeftijd niet werd bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement, ook wettig beslissen dat ten deze de proeftijd beperkt is tot de minimumtermijn van één maand.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.