Hof van Cassatie: Arrest van 25 Mei 1970 (België)

Date :
25-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700525-5
Role number :

Summary :

Wanneer de beklaagde zich ertoe beperkt in conclusie aan te voeren dat zijn aansprakelijkheid niet bewezen is, zonder bepaalde omstandigheden aan te duiden waardoor hij zijn onschuld kan bewijzen, motiveert de rechter regelmatig zijn veroordelende beslissing wanneer hij stelt dat de in de termen van de wet omschreven feiten ten laste van de beklaagde bewezen zijn gebleven bij het onderzoek van de zaak in hoger beroep.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.